top of page

Primena računara u elektroenergetici 1

Public·2 members

Poštovane kolege,


usmeni (do ocene 8, bez projekta) iz predmeta Primena računara u elektroenergetici 1 će se održati u ponedeljak (04.06.2022) s početkom u 8.30h u kabinetu 230 - NTP


Nikola Vojnović

Neven Kovački

About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page