top of page

Primena računarskih mreža u infrastrukturnim sis.

Public·3 members

Ukupni rezultati svih kolokvijuma:

UkupniRezultatiPRMuIS
.pdf
Download PDF

Tumačenje tabele sa rezultatima:

  • ako su poeni prvog kolokvijuma obojeni narandžasto, potrebno je popravljati taj kolokvijum

  • ako su poeni drugog kolokvijuma obojeni plavo, potrebno je popravljati taj kolokvijum

  • ako su poeni oba kolokvijuma obojeni svetlo-crvenom bojom, rezultati nisu dovoljno dobri za mogućnost popravljanja

  • ako su poeni samo jednog kolokvijuma obojeni svetlo-crvenom bojom, rezultati se ne uzimaju kao važeći jer student nije doneo opravdanje za mogućnost izrade kolokvijuma ili jer nema previše izostanaka da bi mogao da popravlja taj kolokvijum.

O predmetu

Ovo je stranica predmeta Primena računarskih mreža u infras...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page