top of page

Primena računarskih mreža u infrastrukturnim sis.

Public·3 members

VAŽNO: Drugi kolokvijum iz predmeta Primena računarskih mreža u infrastrukturnim sistema ZA AKTUELNU GENERACIJU će se za grupe koje utorkom imaju preklapanje sa kolokvijumom iz Baza podataka odvijati prema sledećem rasporedu: 7. grupa - 15. januar 2024. (ponedeljak), 14h, NTP-312

8. grupa - 15. januar 2024. (ponedeljak), 17h, NTP-312 1. grupa - 17. januar 2024. (sreda), 19:30h, NTP-312

O predmetu

Ovo je stranica predmeta Primena računarskih mreža u infras...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page