top of page

Primena računarskih mreža u infrastrukturnim sis.

Public·3 members

Sutrašnje predavanje (16.11.2022.) će se održati s početkom u 12.30 časova. Ukoliko se ispostavi da takva organizacija časova i pauza više odgovara većini, onda će se ona zadržati do kraja semestra.

O predmetu

Ovo je stranica predmeta Primena računarskih mreža u infras...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page