top of page

Primena računarskih mreža u infrastrukturnim sis.

Public·3 members

**REZULTATI PRVOG KOLOKVIJUMA**

Rezultati prvog kolokvijuma
.pdf
Download PDF

NAPOMENA: Za studente koji su osvojili 10 ili više bodova na ovom kolokvijumu će se smatrati da su isti i položili, pod uslovom da im ukupni broj ostvarenih poena zajedno sa drugim kolokvijumom bude 25 ili više na kraju semestra.

O predmetu

Ovo je stranica predmeta Primena računarskih mreža u infras...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page