top of page

Primena računarskih mreža u infrastrukturnim sis.

Public·3 members

Obavještenje!


Studenti koji su imali 10 ili više bodova na 1. kolokvijumu smatra se da su položili, ali pod uslovom da u sumi sa drugim kolokvijumom imaju 25 ili više bodova.

O predmetu

Ovo je stranica predmeta Primena računarskih mreža u infras...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page