top of page

Primena veb prog. u infrastruk. sistemima (PUGS)

Public·3 members

PRIJAVA ZA ODBRANU


- Odbrana predispitnih obaveza će se održati 12.06.2023. u NTP215

- Prijava je otvorena do četvrtka (u ponoć)

- Raspored odbrana će biti objavljen u petak


FORMA


About

Sajt predmeta Programiranje u Smart Grid sistemimaa koji se ...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page