top of page

Primena veb prog. u infrastruk. sistemima (PUGS)

Public·3 members

Obaveštenje za stare studente:


  1. Nije potrebno prisustvo na predavanjima i vežbama. Student koji želi da prisustvuje na vežbama treba da prijavi predmet na studentskoj službi kako bi imao svoje mesto u grupi.

  2. Predispitne obaveze se mogu položiti i važe ista pravila kao i za nove studente (videti 'Pravila polaganja' u sekciji Predavanja)

  3. Da bi dobili projekat za polaganje predispitnih obaveza mora se prijaviti predmet na studentskoj službi za polaganje preko kolokvijuma

  4. Projekat će se dobiti u toku semestra (biće naknadno obaveštenje od strane asistenata)

About

Sajt predmeta Programiranje u Smart Grid sistemimaa koji se ...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page