top of page

Primena veb prog. u infrastruk. sistemima (PUGS)

Public·3 members

Polaganje predispitnih obaveza u avgustovskom roku


  • Odbrana predispitnih obaveza će se održati 25.08.2023.

  • Prijava za odbranu će biti od 21.08.2023. do 24.08.2023.

  • Osvojeni broj bodova se množi sa 0.9 (važi samo za projekat iz PuSGS-a)

About

Sajt predmeta Programiranje u Smart Grid sistemimaa koji se ...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page