top of page

Primena veb prog. u infrastruk. sistemima (PUGS)

Public·3 members

Odbrana predispitnih obaveza u septembarskom roku biće održana 18.09.2023. i 19.09.2023. sa početkom u 17:30 sati (NTP 215). Raspored odbrana se nalazi u tabeli.


Molimo studente da dodaju link do svog javnog GitHub repozitorijuma.

About

Sajt predmeta Programiranje u Smart Grid sistemimaa koji se ...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page