top of page

Primena veb prog. u infrastruk. sistemima (PUGS)

Public·3 members

Sledeća odbrana diplomskih radova će biti organizovana sledeće nedelje (četvrtak ili petak). Molim kolege koji su uzeli teme da se jave na mail i da pošalju prvu verziju diplomslog rada najkasnije do petka.

About

Sajt predmeta Programiranje u Smart Grid sistemimaa koji se ...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page