top of page

Primena veb prog. u infrastruk. sistemima (PUGS)

Public·3 members
sebastijan.stoja
February 12, 2023 · changed the group description.

Sajt predmeta Programiranje u Smart Grid sistemimaa koji se održava na PSI smeru na četvrtoj godini.


Profesor: dr Sebastijan Stoja email: sebastijan.stoja@uns.ac.rs

Asistenti: Slađana Turudić email:

Teodora Ruvčeski email:

About

Sajt predmeta Programiranje u Smart Grid sistemimaa koji se ...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page