top of page

Primena veb prog. u infrastruk. sistemima (PUGS)

Public·3 members

Odbrana projekta iz predmeta Projekat biće održana 29.06. sa početkom u 07:00 sati po rasporedu iz tabele za prijavu.


Molimo sve kolege da dodju sa laptopom na kom su prethodno pokrenuli projekat i uverili se da projekat može da se pokrene i da radi.

About

Sajt predmeta Programiranje u Smart Grid sistemimaa koji se ...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page