top of page

Primena veb prog. u infrastruk. sistemima (PUGS)

Public·3 members

Polaganje predispitnih obaveza u septembarskom roku


  • Odbrana predispitnih obaveza će se održati u drugoj polovini septembra, tačan datum biće objavljen naknadno

  • Osvojeni broj bodova se množi sa 0.8 (važi samo za projekat iz PuSGS-a)

About

Sajt predmeta Programiranje u Smart Grid sistemimaa koji se ...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page