top of page

Primena veb prog. u infrastruk. sistemima (PUGS)

Public·3 members

Odbrana predispitnih obaveza u avgustovskom roku biće održana 25.08. sa početkom u 07:00 sati (NTP 215). Raspored odbrana se nalazi u tabeli za prijavu.

About

Sajt predmeta Programiranje u Smart Grid sistemimaa koji se ...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page