top of page

Primena veb prog. u infrastruk. sistemima (PUGS)

Public·3 members

PROJEKAT:


- Sva pitanja postavljati ovdje, kako bi svi imali uvid u ista pitanja i iste odgovore. Na pitanja u vezi sa projektom na mejlovima i teamsu nećemo odgovarati.

- Projekat je moguće braniti u junu, avgustu i septembru (tačni termini će biti naknadno objavljeni). Ukupan broj bodova će biti skaliran sa 0.9 ukoliko projekat branite u avgustu i skaliran sa 0.8 ukoliko branite u septembru.PROJEKAT 2024
.pdf
Download PDF • 209KB

About

Sajt predmeta Programiranje u Smart Grid sistemimaa koji se ...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page