top of page

Primena veb prog. u infrastruk. sistemima (PUGS)

Public·3 members

Januarski-februarski rok II je poslednji rok za polaganje predmeta za studente koji su već položili predispitne obaveze. Svi studenti koji nisu položili do tog roka, predispitne obaveze će morati da odbrane u novoj školskoj godini.

About

Sajt predmeta Programiranje u Smart Grid sistemimaa koji se ...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page