top of page

Primena veb prog. u infrastruk. sistemima (PUGS)

Public·3 members

Izmjene u polaganju predispitnih obaveza


  1. Moguće je odvojeno braniti projekte iz predmeta Projekat i PuSGS-a.

  2. Skaliranje bodova za odbranu u avgustu se odnosi samo na projekat iz PUSGS-a.

  3. Odbrana projekta iz PuSGS-a će se održati 12.06.2023. Forma za prijavu će biti okačena 05.06.2023. i nakon toga će biti objavljen raspored odbrana.

  4. Odbrana projekta iz predmeta Projekat će se održati 29.06.2023.

  5. Studenti koji su odradili i nadogradnju za predmet projekat do 12.06.2023. mogu tada da odbrane i predmet Projekat.

About

Sajt predmeta Programiranje u Smart Grid sistemimaa koji se ...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page