top of page

Primenjeni algoritmi

Public·6 members

Predaja projekata vrsi se najkasnije 2 dana pred odbranu, do ponoci. Datum odbrane za svaku grupu odredjuje asistent koji drzi toj grupi.


Radovi se mogu predati na linkovima ispod ISKLJUCIVO u ZIP formatu (nikako RAR, 7Z i slicno!!!) Zip arhiva treba da poseduje sve potrebne fajlove (.jl i .csv fajlovi).


Link za grupu 1: LINK

Link za grupu 2: LINK

Link za grupu 3: LINK

Link za grupu 4: LINK

Link za grupu 5: LINK

Link za grupu 6: LINK

Link za grupu 7: LINK

Link za grupe 8 i 9: LINK

Link za grupu 10: LINK

O predmetu

Primenjeni algoritmi (PSI, 2 godina, 3 semestar) Profes...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page