top of page

Primenjeni algoritmi

Public·6 members

Zbog tehničkih problema, u nekim grupama na času 5 nije izvršena demonstracija rada primera sa vežbi. Snimak vežbi grupe koja nije imala tehničkih problema možete preuzeti sa: https://drive.google.com/file/d/1ZVSfIsgYFomtIYcypkX8w-_g8RGDETLw/view?usp=sharing

O predmetu

Primenjeni algoritmi (PSI, 2 godina, 3 semestar) Profes...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page