top of page

Primenjeni algoritmi

Public·6 members

Prvi kolokvijuma iz primenjenih algoritama održaće se u periodu od 14-18.11. u terminima vežbi.


Na kolokvijumu od gradiva dolazi Genetski algoritam i PSO algoritam, u verziji koja je radjena ove skolske godine, jer postoje manje izmene u odnosu na prošlu godinu.


Svi studenti koji nisu na spisku, treba da se jave asistentu Saši Tošiću na mail, a kolokvijum će polagati u terminu grupe 10 u četvrtak 17.11. od 7.30h u AR2.


Svi studenti koji su se javili ovih dana, dodati su na kraj spiska. Link na spisak nalazi se u opciji Materijali na sajtu predmeta

O predmetu

Primenjeni algoritmi (PSI, 2 godina, 3 semestar) Profes...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page