top of page

Primenjeni algoritmi

Public·6 members

Zbog malog broja prijavljenih studenata, ukidaju se termini od 7.00h i 9.45h na popravnom ispitu. Svi studenti prijavljeni za 9.45, premešteni su od 12.15h

O predmetu

Primenjeni algoritmi (PSI, 2 godina, 3 semestar) Profes...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page