top of page

Razvoj Cloud aplikacija u pametnim mrežama

Public·4 members

Odbrana projekta za prijavljenje 1.6 će biti održana u subotu po sledećem rasporedu (NTP-215): Tim 8 - 11:15

Tim 3 - 11:40


Doći 5 minuta ranije sa pokrenutnim projektom i ubačenim proizvoljnim testnim podacima, otvorenim PDFom projekta i stranicom GitHub repozitorijuma.

O predmetu

Sajt predmeta Cloud Computing u elektroenergetskim sistemima...

Members

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page