top of page

Razvoj Cloud aplikacija u pametnim mrežama

Public·4 members

Timovi kod asistenta Mirka - GitHub profil za dodavanje na repozitorijum. Poslati poziv do kraja sledece nedelje.

mirkomikac-ftn

O predmetu

Sajt predmeta Cloud Computing u elektroenergetskim sistemima...

Members

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page