top of page

Razvoj Cloud aplikacija u pametnim mrežama

Public·4 members
Sandra Brkić
Sandra Brkić

Timovi koji brane kod Sandre braniće projekte u terminima 29.05. i 05.06. Potrebno je da jedna osoba iz tima popuni foru sa linka do ponedeljka 27.5. U utorak će biti objavljen raspored sa terminima.

O predmetu

Sajt predmeta Cloud Computing u elektroenergetskim sistemima...

Members

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page