top of page

Razvoj Cloud aplikacija u pametnim mrežama

Public·4 members

Neophodno je da svi studenti formiraju timove do kraja nedelje (nedelja 31.3) u okviru tabele kod odgovarajućeg asistenta kod kojeg slušaju vežbe, sem ukoliko se nisu zamenili ili ranije dogovorili sa asistentom. Starti studenti treba ravnomerno da popunjavaju timove kod asistenta u timovima 17, 18, 19, 20. Potrebno je takođe popuniti kontakt mejl za svaki tim u okviru tabele. Obratiti pažnju ta obrazac dat na početku tabele.

O predmetu

Sajt predmeta Cloud Computing u elektroenergetskim sistemima...

Members

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page