top of page

Razvoj Cloud aplikacija u pametnim mrežama

Public·4 members

Studenti prijavljeni za popravni koji se jave i koji imaju ispit sutra mogu da dođu da rade popravni kolokvijum od 9:30h (NTP-222) ukoliko im odgovara.

O predmetu

Sajt predmeta Cloud Computing u elektroenergetskim sistemima...

Members

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page