top of page

Razvoj Cloud aplikacija u pametnim mrežama

Public·4 members

Ove nedelje se dodeljuju projekti i zavrsava gradivo sa Azure Queue tako su vezbe obavezne.

O predmetu

Sajt predmeta Cloud Computing u elektroenergetskim sistemima...

Members

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page