top of page

Razvoj Cloud aplikacija u pametnim mrežama

Public·4 members

Rezultati popravnog kolokvijuma održanog 1. 9. 2021.


Sva pitanja vezana za rezultate kolokvijuma slati asistentima isključivo na e-mail.Rezultati popravni kolokvijum
.pdf
Download PDF

O predmetu

Sajt predmeta Cloud Computing u elektroenergetskim sistemima...

Members

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page