top of page

Razvoj Cloud aplikacija u pametnim mrežama

Public·4 members

Poslednji sveobuhvatni kolokvijum iz Cloud Computinga će biti održan 20.1, neophodno je da se svi studenti prijave najaksnije do 15.1. na sledećoj formi.

O predmetu

Sajt predmeta Cloud Computing u elektroenergetskim sistemima...

Members

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page