top of page

Razvoj Cloud aplikacija u pametnim mrežama

Public·4 members

Rezultati kolokvijuma održanog 14. 6. 2021.


Sva pitanja vezana za rezultate kolokvijuma slati asistentima isključivo na e-mail.


Kolokvijum rezultati
.pdf
Download PDF • 122KB


O predmetu

Sajt predmeta Cloud Computing u elektroenergetskim sistemima...

Members

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page