top of page

Razvoj Cloud aplikacija u pametnim mrežama

Public·4 members

Projektne teme

Projektni zadatak - Portfolio (2)
.pdf
Download PDF • 106KB
Projektni zadatak - Reddit
.pdf
Download PDF • 111KB


Azurirana je Portfolio tema sa ispravkom prvog dela.

Like

O predmetu

Sajt predmeta Cloud Computing u elektroenergetskim sistemima...

Members

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page