top of page

Razvoj Cloud aplikacija u pametnim mrežama

Public·4 members

Odbrana projekta će biti održana u subotu po sledećem rasporedu (Raspored odbrana - Mirko)


Doći 5 minuta ranije sa pokrenutnim projektom i ubačenim proizvoljnim testnim podacima, otvorenim PDF-om projekta i stranicom GitHub repozitorijuma.

O predmetu

Sajt predmeta Cloud Computing u elektroenergetskim sistemima...

Members

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page