top of page

Razvoj Cloud aplikacija u pametnim mrežama

Public·4 members
Sandra Brkić
Sandra Brkić

Na linku se nalazi spisak poena sa predispitnih obaveza.

Ukoliko neko primeti neslaganja sa tabelom unetih bodova koja je uneta na spisku timova, neka se javi.

O predmetu

Sajt predmeta Cloud Computing u elektroenergetskim sistemima...

Members

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page