top of page

Razvoj Cloud aplikacija u pametnim mrežama

Public·4 members

Kolokvijum će se održati 26.1. u 9h u učionici NTP-222.

O predmetu

Sajt predmeta Cloud Computing u elektroenergetskim sistemima...

Members

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page