top of page

Razvoj Cloud aplikacija u pametnim mrežama

Public·4 members

Sveobuhvatni kolokvijum iz cloud computinga ce biti odrzan oko sledećeg vikenda (početak septembra).

O predmetu

Sajt predmeta Cloud Computing u elektroenergetskim sistemima...

Members

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page