top of page

Razvoj Cloud aplikacija u pametnim mrežama

Public·4 members

Rezultati popravnog kolokvijuma održanog 1.10.2022 se mogu naći ovde. Za uvid u radove obratiti se na mejl mirkomikac27@uns.ac.rs.

O predmetu

Sajt predmeta Cloud Computing u elektroenergetskim sistemima...

Members

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page