top of page

Razvoj Cloud aplikacija u pametnim mrežama

Public·4 members

Rezultati predispitnih obaveza

Studenti koji su osvojili 30 bodova položili su predispitne obaveze i mogu da se jave profesoru za usmeni ispit.


Rezultati predispitnih obaveza
.pdf
Download PDF

O predmetu

Sajt predmeta Cloud Computing u elektroenergetskim sistemima...

Members

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page