top of page

Razvoj Cloud aplikacija u pametnim mrežama

Public·4 members

Kolokvijum iz cloud-a će se održati 26.1.

Svi zainteresovani su dužni da se prijave na formu do 19.1.

Na kolokvijumu se radi jedan zadatak iz celokupnog gradiva za 70 bodova i poništavaju se svi prethodni bodovi.


Tačan raspored će biti objavljen naknadno.

O predmetu

Sajt predmeta Cloud Computing u elektroenergetskim sistemima...

Members

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page