top of page

Razvoj Cloud aplikacija u pametnim mrežama

Public·4 members

Neophodno je prijaviti se za kolokvijum do kraja četvrtka na sledećoj formi. Kolokvijum će biti održan za vikend. Tačno vreme će biti naknadno objavljeno nakon završene projave.

O predmetu

Sajt predmeta Cloud Computing u elektroenergetskim sistemima...

Members

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page