top of page

Razvoj Cloud aplikacija u pametnim mrežama

Public·4 members

Popravni kolokvijum iz cloud-a će se održati 5.9.2022. Grupe će biti objavljene sledeće nedelje.

Materijali za kolokvijum su dozvoljeni za one koje popravljaju drugi kolokvijum.

sebastijan.stoja
sebastijan.stoja
22 авг. 2022 г.

Napomena: studenti koji popravljaju oba kolokvijuma, materijale će moći da koriste tek kad pređu na drugi kolokvijum i asistenti su pregledali prvi kolokvijum.

Лайк

O predmetu

Sajt predmeta Cloud Computing u elektroenergetskim sistemima...

Members

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page