top of page

Razvoj Cloud aplikacija u pametnim mrežama

Public·4 members

Popravni kolokvijum će biti održan sutra u 8:00 u NTP 222. Prijavljeni studenti za kolokvijum se mogu naći ovde.

O predmetu

Sajt predmeta Cloud Computing u elektroenergetskim sistemima...

Members

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page