top of page

Razvoj Cloud aplikacija u pametnim mrežama

Public·4 members

Kolokvijum će biti održan 22.4 neophodno je prijaviti se na formi.

mirkomikac27
Apr 06, 2023

Svi koji se nisu prijavili za popravni neka to urade najkasnije sutra, kako bi se mogla odraditi organizacija ucionica.

Like

O predmetu

Sajt predmeta Cloud Computing u elektroenergetskim sistemima...

Members

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page