top of page

Razvoj Cloud aplikacija u pametnim mrežama

Public·4 members

Prvi kolokvijum za stare studente će biti održan 11.5. Tačan raspored će biti naknadno objavljen. Gradivo koje dolazi na prvi kolokvijum je Worker rola, input i inter-role komunikacija.


Obavezna je prijava na link najkasnije do 15.4.

O predmetu

Sajt predmeta Cloud Computing u elektroenergetskim sistemima...

Members

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page