top of page

Razvoj Cloud aplikacija u pametnim mrežama

Public·4 members

Timovi kod asistenta Mirka moraju da prijave odbranu na formi u jednom od navedenih termina najkasnije do 26.5.

Termini su vikend 1,2.6 ili 7,8.6.

O predmetu

Sajt predmeta Cloud Computing u elektroenergetskim sistemima...

Members

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page