top of page

Razvoj Cloud aplikacija u pametnim mrežama

Public·4 members

Svi stari studenti mogu da polažu predmet prijavom kroz polaganje preko kolokvijuma. Vežbe će se polagati izdradom projekta, način polaganja je okačen u okviru materijala predmeta (samo gradivo na vežbama se neće menjati). Stari studenti su dužni da se prijave prijave na formi do 7-og marta (naknadne prijave neće biti uzimane u obzir niti će se izlaziti u susret naknadnim prijavama).

O predmetu

Sajt predmeta Cloud Computing u elektroenergetskim sistemima...

Members

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page