top of page

Razvoj Cloud aplikacija u pametnim mrežama

Public·4 members

Popravni kolokvijum biće odžan u septembru, tačan datum će biti naknadno određen.


Prijava na popravni kolokvijum je obavezna i vrši se preko forme. Rok za prijavu je 25.8.2021. Studenti koji se prijave na popravni kolokvijum poništavaju sve do sada osvojene poene.

O predmetu

Sajt predmeta Cloud Computing u elektroenergetskim sistemima...

Members

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page