top of page

Razvoj Cloud aplikacija u pametnim mrežama

Public·4 members

Usmeni deo ispita kod profesora održava se svakog četvrtka u 18h u kancelariji 416, NTP.

O predmetu

Sajt predmeta Cloud Computing u elektroenergetskim sistemima...

Members

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page