top of page

Razvoj Cloud aplikacija u pametnim mrežama

Public·4 members

Popravni kolokvijum iz cloud-a će se održati sredinom septembra, tačan datum ce biti istaknut u avgustu.

Student bira da li želi da popravi prvi kolokvijum (35 bodova), drugi kolokvijum (35 bodova) ili oba kolokvijuma (70 bodova).

Student prijavom na popravni kolokvijum poništava svoje prethodne bodove datog kolokvijuma za koji se prijavljuje za popravni.

Link za prijavu koji važi do 20.8.2022.

O predmetu

Sajt predmeta Cloud Computing u elektroenergetskim sistemima...

Members

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page