top of page

Razvoj Cloud aplikacija u pametnim mrežama

Public·4 members

Drugi kolokvijum za stare studente će biti održan u nedelji koja počinje 13.6. Tačan raspored i datum će biti naknadno objavljen. Na kolokvijumu će biti dozvoljeno korišćenje materijala.


Obavezna je prijava na link najkasnije do 1.6.

Svi studenti koji su se prijavili su u obavezi da se pojave u zadati termin.

O predmetu

Sajt predmeta Cloud Computing u elektroenergetskim sistemima...

Members

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page